100x64
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2016
Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm

Khóa học contents


video Bài 1. Giới thiệu, Làm quen và Các thiết lập cơ bản với Microsoft Excel 2016 Not Viewed
Nguồn: Đỗ Trung Thành

video Bài 2. Tạo dãy số tự động, nhập dữ liệu và định dạng trong MS Excel 2016 Not Viewed
Nguồn: Đỗ Trung Thành

video Bài 3. Công thức, Các phép toán, Toán tử và Logic trong Microsoft Excel 2016 Not Viewed
Nguồn: Đỗ Trung Thành

video Bài 4. Một số hàm Toán học cơ bản trong Microsoft Excel 2016 Not Viewed
Nguồn: Đỗ Trung Thành

video Bài 5. Một số hàm thời gian cơ bản. Hàm DATEDIF hữu ích trong Microsoft Excel 2016 Not Viewed
Nguồn: Đỗ Trung Thành

video Bài 6. Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong Microsoft Excel 2016 Not Viewed
Nguồn: Đỗ Trung Thành

video Bài 7. Một số hàm Thống kê thông dụng trong Microsoft Excel 2016 Not Viewed
Nguồn: Đỗ Trung Thành

video Bài 8. Các hàm xử lý chuỗi văn bản thông dụng trong Microsoft Excel 2016 Not Viewed
Nguồn: Đỗ Trung Thành

video Bài 9. Sử dụng hàm điều kiện IF trong Microsoft Excel 2016 Not Viewed
Nguồn: Đỗ Trung Thành

video Bài 10. Sử dụng Hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Microsoft Excel 2016 Not Viewed
Nguồn: Đỗ Trung Thành

Thông Tin Khóa Học
Người tạo
Huỳnh Thịnh

Ngày công bố
2018-02-12

Điều Kiện Chứng Nhận
Không Chứng Nhận.
Được dạy bởi Tin Nhắn
Thông Tin Nhóm Follow discussions
No discussions yet!
Thành Viên Ghi Danh
No users to display yet

2018 - Học Bình Dân