Bảng xếp hạng

Hãy kiếm thứ hạng cao bằng cách ăn điểm.
Earn more points
Rank User Points
1
243 Points
2
105 Points
3
74 Points
4
57 Points
5
56 Points
6
56 Points
7
55 Points
8
52 Points
9
42 Points
10
40 Points
11
40 Points
12
40 Points
13
40 Points
14
35 Points
15
35 Points
16
32 Points
17
26 Points
18
26 Points
19
25 Points
20
0 Points
Unable to load tooltip content.

2018 - Học Bình Dân